Enerji Verimliliği Politikamız

Amacımız, insan sağlığı ve güvenliği önceliği ile çalışma ortamı konforunu dikkate alarak, enerji tasarrufunu temel edinen, kaynakların korunması esaslarına dayalı, sistematik bir yaklaşımı gündelik yaşantımıza entegre etmektir.

Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz: 

  • Yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlar ile enerji tüketimi, kullanımı ve verimliliği kapsamında takip edilen diğer gerekliliklere uygun olarak faaliyet göstermek,
  • “Çevreye Duyarlılık“ bilinci ile sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyerek kaynakları verimli şekilde kullanmak, çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek,
  • Enerji verimliliği konularında sürekli iyileştirme yapmak ve hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
  • Enerji performansını iyileştirmeye yönelik tasarımları desteklemek,
  • Enerji verimli ürünler ve servisler kullanmak ve kullandığımız her türlü malzemede insan sağlığı ve güvenliğini, çevre etkilerini dikkate almak, 
  • Enerji tasarrufunu teşvik ederek enerji üretiminin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda, topluma katılan değerin arttırılması, çevreye zarar veren koşulların ortadan kaldırılması ve enerji tasarrufu bilincinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve paydaşlarımızca bilinmesi ve anlaşılması hedeflerimize ulaşabilmenin temelini teşkil edecektir.