İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı

GAMA Enerji tarafından yatırım süreci 2013 yılı Aralık ayında başlatılan, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali 2016 yılının son çeyreğinde tam kapasiteli elektrik üretimine başladı. 23 ve 29 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Ünite 1 ve Ünite 2 Gaz Türbinleri Bakanlık Kabulleri’nden sonra 21 Temmuz’da Buhar Türbini kabulü de tamamlandı. Ana taşeron konsorsiyumu ile 24 Aralık 2016’da devir teslimi gerçekleştirildi ve santral GAMA portföyüne eklendi. Santral ticari işletmeye 840 MW kurulu güç ile başlamıştır. 2017 senesi içinde kapasite artışına yönelik yapılan teknik değerlendirmelerin ardından santral kapasitesinin 853 MW’a çıkarılması yönünde başvuru yapılmış ve bu başvuruya dair geçici kabul 2 Kasım 2017’de alınmıştır. Santral işletmeye 853 MW kurulu güç ile devam etmektedir. İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı, tek başına Türkiye’de tüketilen elektriğin %2,5’ini, Ankara’da tüketilen elektriğin ise %50’sinden fazlasını karşılaması ve yaklaşık 900 milyon Amerikan Dolar’lık yatırım bedeli ile doğalgaz santralleri kategorisinde son dönemin en büyük finansmanlarından biri olma özelliğini taşımaktadır.

İç Anadolu DGKÇS’nde yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan doğal gaz, yüksek ısıl değeri ve temiz bir yakıt olma özelliği ile enerji üretiminde önemli bir tercihe dönüşmektedir. Artan enerji talebini çevresel açıdan temiz ve verimli enerji üretim teknolojilerini ekonomik bir biçimde uygulayarak karşılamak gereklidir.

Santral, kurulu gücü ve verimi bakımından şu anda Türkiye’de devrede olan ve yapımı devam eden kombine çevrim doğalgaz santalları içinde önemli bir yere sahiptir. 2016 yılında işletmeye geçen ve 2017 yılında kapasite artımına giden İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı; yüksek verim ve ileri teknoloji sayesinde, şu an çalışmakta olan doğalgaz santrallerine göre daha az karbon salımı gerçekleştirmektedir.

İşletme ve bakım faaliyetleri bir GAMA kuruluşu olan GEAŞ İşletme ve Bakım A.Ş. tarafından yürütülen santralde üretilen elektrik, Türkiye’de gelişen piyasa koşullarına paralel olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlar kapsamında ikili anlaşmalar, nihai tüketiciler ve Türkiye elektrik sistemi’nin ihtiyacını karşılamak üzere değerlendirilmektedir. Santral, ulusal şebekeye iki adet 380 kV elektrik iletim hattı ile, doğalgaz şebekesine de BOTAŞ’ın Samsun-Ankara doğalgaz boru hattından bağlantı sağlamıştır.