Bilgi Güvenliği Politikamız

İç Anadolu, kurumun endüstriyel sistemleri ile bilişim altyapısının yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla kurum çapında gizliliği, bütünlüğü, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı ilke edinmiştir.

Bilgi güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda olduğunun ve bilgi kaybında veya bilginin usulsüz ve yetkisiz kullanılması durumunda hem kurumumuzun hem de paydaşlarımızın önemli zararlar görebileceğinin bilincindeyiz.

İç Anadolu olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek tehditlerin minimize edilmesi,

  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
  • İç Anadolu’nun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam ettirilmesi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli ve sistematik değerlendirme ile geliştirilmesi,